Sáng ngày 16/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên Thường trực UBMTTQ huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện ban ngành, đoàn thể cấp xã, các đơn vị trường học, các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ xã; các đồng chí Bí thư các Chi bộ, Trưởng ban CTMT các thôn.

    Trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy; hướng dẫn của Ủy ban MTTQ  huyện, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, với truyền thống đoàn kết trong xã đã nêu cao tinh thần yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các ngành phát động qua các phong trào, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều điển hình tiên tiến ở tất cả các lĩnh vực thể hiện ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

    Hàng năm MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, tạo việc làm mới cho đoàn viên, hội viên; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mang lại hiệu quả kinh tế cao... Phối hợp thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung nâng cao chất lượng các mô hình như: Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Trong nửa nhiệm kỳ qua, đã huy động 45.622 ngày công lao động của nhân dân, hiến 755m đất, phá bỏ 1.129 m tường rào để chỉnh trang quy hoạch đường làng ngõ xóm, xây mới gần 1000m bồn hoa, 1.591m rãnh thoát nước, cải tạo chỉnh trang 586 vườn tạp, trồng mới 2070 m cây bóng mát, 660 cây trên hoa trên các tuyến đường, trồng 26,570 m cây hàng rào xanh, lắp đặt 16,7 km đường điện thắp sáng làng quê, làm mới cơ sở vật chất hạ tầng và nhiều công trình phúc lợi xã hội. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh; huy động các nguồn lực xây dựng được 42 nhà ở cho hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 2.565 triệu đồng; hỗ trợ 12 triệu đồng cho 10 hộ mô hình sinh kế và hàng năm trích trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn; kêu gọi và khâu nối 38 đoàn, tổ chức, cá nhân đến ủng hộ, tổng số tiền 1.327.200.000 đồng và hiện vật ủng hộ được ước tính khoảng 400.000.000 đồng trong trận lũ lịch sử tháng 10/2020. Phối hợp cùng chính quyền, Ban công tác Mặt trận thôn tiếp xúc cử tri trên 50 cuộc, tổ chức 6 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu của cấp uỷ chính quyền với nhân dân và lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh chủ chốt do HĐND bầu. Tại Hội nghị đã có 5 lượt ý kiến phát biểu góp ý xây dựng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ

Chủ trì Hội nghị        

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên Thường trực UBMTTQ huyện và đồng chí Nguyễn Xuân Quý – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 03 năm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung các cuộc vận động, phong trào do huyện và địa phương phát động. Chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tại địa phương. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận từ xã đến thôn. Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam; phát huy trí tuệ kinh nghiệm của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban công tác Mặt trận các thôn, phát huy vai trò của các tổ liên gia tự quản trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Đ/c Nguyễn Bá Dũng thay mặt Thường trực UBMTTQ huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Xuân Quý phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức hiệp thương bổ sung 4 ông, bà tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Toàn cảnh Hội nghị


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 146.290
    Online: 9