Thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với UBMTTQ xã Thạch Xuân triển khai quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo đúng quy trình các bước giới thiệu nhân sự theo quy định và tổ chức ngày bầu cử trưởng thôn đảm bảo an toàn dân chủ, đúng quy định của pháp luật.
Qua các hội nghị hiệp thương của các Ban công tác mặt trận và cử tri của 7/7 thôn đã làm tốt công tác giới thiệu nhân sự; mỗi thôn 01 người ứng cử: Những người ứng cử đều có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt được nhân dân tín nhiệm, bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và các quy định tại địa phương, có kiến thức văn hóa, năng lực kinh nhiệm thực tiễn và kinh nghiệm công tác, tổ chức nhân dân thực hiện tốt công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc trên giao.
Theo đó, từ ngày 22/4/2022 đến ngày 29/4/2022, tất cả 7/7 thôn trong toàn xã tiến hành tổ chức hội nghị bầu trưởng thôn và bỏ phiếu bầu. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các cử tri đi bầu đều chấp hành tốt thông điệp 5K của bộ y tế về công tác phòng, chống dịch. Các cử tri đại diện hộ gia đình đã tham gia đi bầu cử đảm bảo về số lượng và đúng thời gian quy định. Các ứng cử viên trúng cử đều đạt tỷ lệ phiếu bầu cao. Đồng thời, các đồng chí trong đoàn công tác của xã được giao nhiệm vụ đã trực tiếp bám nắm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ tích cực cho tổ bầu cử. Đến nay cuộc bầu cử Trưởng thôn đã cơ bản thành công tốt đẹp, nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, phát động đợt thi đua chào mừng sôi nổi và ý nghĩa, để ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 thực sự là ngày hội của toàn dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 146.315
    Online: 19